به منظور ارتقاء و تضمین کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی در آذر ماه سال 1391 با طی مراحل لازم مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001-2008 از شرکت TUV Inter Cert گردید.
همچنین به منظور گسترش و بهبود سیستم اطلاع رسانی و عرضه محصولات فرهنگی سامانه اطلاع رسانی و فروش اینترنتی کتاب www.Behbook.com راه اندازی گردیده است.