آدرس ساختمان شماره یک: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، پلاک 233

آدرس ساختمان شماره دو :تهران، میدان 7تیر، خیابان مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک 8

کدپستی: 1584753111 صندوق پستی: 158153667

 

شماره تلفن : 88310113 الی 19

داخلی فروشگاه کتاب 240

شماره فاکس : 65 12 30 88


شماره تلفن واحد خدمات نشر: 88848957

آدرس ایمیل خدمات نشر و پشتیبانی فروشگاه آنلاین


آدرس ایمیل پشتیبانی فنی